Vanaf medio juni 2020 hebben wij een online toer door Zuidplas gemaakt. In verband met de corona maatregelen, kon onze geplande fysieke toer door Zuidplas die in april gepland stond helaas niet doorgaan. Het alternatief was nu een digitale invulling in de maand juni 2020. Wij zijn met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Moordrecht, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen in gesprek gegaan over de kansen, ideeën en ontwikkelingen die men ziet voor Zuidplas en de dorpen. Wij hebben opgehaald wat de kwaliteiten zijn van de dorpen en wat kenmerkend is. Ook hebben wij besproken wat absoluut een plek moet krijgen in de visie en waar wij rekening mee moeten houden.

Algemeen verslag inwonersbijeenkomsten Omgevingsvisie Zuidplas
Op 22, 24, 29 en 30 juni 2020 vonden er vier digitale inwonersbijeenkomsten plaats over de omgevingsvisie van de gemeente Zuidplas. Tijdens deze bijeenkomsten werd de toekomst van Zuidplas besproken. Dit deden de inwoners aan de hand van vier thema’s: Aantrekkelijk, Duurzaam, Gezond en Ondernemend Zuidplas. De inwoners droegen met hun inbreng bij aan de omgevingsvisie voor gemeente Zuidplas.

De avonden werden geopend door een wethouder van de gemeente Zuidplas en daarna vertelde de programmamanager en projectmanager steeds over het doel van de avond. Er werd gestemd op een aantal vragen via een poll om een eerste indruk te krijgen over wat er bijvoorbeeld nog ontwikkeld zou moeten worden in Zuidplas.

Vervolgens gingen de deelnemers in twee of drie groepen uit elkaar om in verschillende ronden met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan aan de hand van een aantal vragen over de thema’s. De aanwezigen wisselden van thema’s, zodat iedereen uiteindelijk over alle thema’s heeft meegepraat.

Afsluiting
Na de rondes werd de avond plenair afgesloten. De avonden werden gezien als geslaagd door de aanwezigen en er is veel interessante en bruikbare input opgehaald. De aanwezigen worden op de hoogte gehouden via www.samenmakenwijzuidplas.nl.

Hoe verder?
Naast de online inwonersavonden is er een online enquête en is er een ansichtkaart meegestuurd met de krant Hart van Holland met daarop drie vragen. Daarnaast is er een digitaal gesprek gevoerd met de jongerenraad en er is een tekenwedstrijd voor de basisscholen georganiseerd.

De tweede helft van vorig jaar is gebruikt om alle verkregen informatie te verwerken en de ontwerp omgevingsvisie op te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging vanaf 4 maart tot en met 8 april 2021. De huidige ontwerp omgevingsvisie is de uitkomst van dit interactief participatietraject, met daarnaast als basis het bestaand beleid van de gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en het Rijk. In de weken na de vaststelling van de visie door de gemeenteraad, maakt burgemeester Han Weber samen met de kinderburgemeester de winnaar van de tekenwedstrijd bekend.

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Mail dan naar omgevingswet@zuidplas.nl