De online enquête is inmiddels gesloten. De resultaten worden verwerkt en waar mogelijk meegenomen in de omgevingsvisie.

Na de zomer kunt u, als de coronamaatregelen het toestaan, op het gemeentehuis zien wat we met alle opbrengsten hebben gedaan en welke onderwerpen in de visie terug komen. Uiteindelijk stelt de raad de omgevingsvisie vast en daar zijn ook uw ideeën in verwerkt. Via het inspraaktraject kunt u dan uw mening geven over de vast te stellen omgevingsvisie.