Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving vastgesteld. Hierin komen op hoofdlijnen de ambities voor andere wonen, werken, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, cultureel erfgoed en infrastructuur te staan. De omgevingsvisie gaat ook over duurzaamheid en gezondheid. 

Niet al het beleid van de afgelopen jaren verandert. We behouden wat goed en van toepassing is. Deze stukken vormen de basis voor de omgevingsvisie. En deze bespreken we graag met u! Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor Zuidplas? Wat moet absoluut een plek krijgen in de visie en waar moeten wij rekening mee houden? Lees hier meer over de activiteiten.