Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie beschrijven wij hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de dorpen en het buitengebied van gemeente Zuidplas. De lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving worden erin vastgesteld. Op hoofdlijnen zijn dat de ambities voor andere wonen, werken, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, cultureel erfgoed en infrastructuur. De omgevingsvisie gaat ook over duurzaamheid en gezondheid.

Het beleid van de afgelopen jaren vormt mede de basis voor de omgevingsvisie, uit de beleidsstukken behouden we wat goed en van toepassing is. Daarnaast zijn er digitale participatiesessies georganiseerd. Onder het motto ‘Samen maken wij Zuidplas’ zijn inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en ketenpartners betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie voor Zuidplas. 

Succesvol en intensief participatietraject.

Zo zijn er vorig jaar verschillende online bijeenkomsten georganiseerd. In totaal waren 60 betrokkenen digitaal aanwezig. Er was de mogelijkheid in gesprek te gaan met elkaar, weliswaar digitaal, maar zeker interactief. In de bijeenkomsten werden 4 thema’s besproken: 

  • Aantrekkelijk Zuidplas;
  • Duurzaam Zuidplas;
  • Gezond Zuidplas;
  • Ondernemend Zuidplas. 

Ook is er bruikbare input verkregen uit de uitgebreide online vragenlijst en via een ansichtkaart met vragen die meegestuurd is met de huis-aan-huis krant. Er zijn ruim 500 online enquêtes ingevuld en ruim 500 ansichtkaarten ontvangen. En er is een tekenwedstrijd georganiseerd en uitgezet bij alle basisscholen in Zuidplas. Met de tekenwedstrijd hebben 116 kinderen meegedaan. 

Ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging

De tweede helft van vorig jaar is gebruikt om alle verkregen informatie te verwerken en de ontwerp omgevingsvisie op te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging vanaf 4 maart tot 15 april 2021. De huidige ontwerp omgevingsvisie is de uitkomst van dit interactief participatietraject, met daarnaast als basis het bestaand beleid van de gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en het Rijk. In de weken na de vaststelling van de visie door de gemeenteraad, maakt burgemeester Han Weber samen met de kinderburgemeester de winnaar van de tekenwedstrijd bekend.

De stukken voor de ontwerp omgevingsvisie lagen ter inzage op het gemeentehuis van Zuidplas (Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel) van donderdag 4 maart 2021 tot 15 april 2021. U kunt de stukken bekijken via 'Omgevingsvisie Zuidplas(externe link)'.

11 maart digitale bijeenkomst ontwerp omgevingsvisie

Op donderdagavond 11 maart 2021 presenteerde gemeente Zuidplas de ontwerp omgevingsvisie tijdens een openbare digitale bijeenkomst. De bijeenkomst was vanwege de coronamaatregelen in de vorm van een digitale bijeenkomst; een interactieve live-uitzending via internet. U kunt de avond via YouTube.com(externe link) terugkijken. U kunt de presentatie 'Omgevingvisie Zuidplas presentatie - 11 maart 2021(externe link)' hier bekijken of downloaden.

Tijdens de bijeenkomst was er de mogelijkheid via de chat vragen stellen en een aantal vragen werden al tijdens de uitzending besproken. Bekijk de vragen en antwoorden in het document 'Reactie op vragen online bijeenkomst - ontwerp Omgevingsvisie Zuidplas(externe link)'.