Onder de Omgevingswet kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt dan toestemming voor het uitvoeren van een activiteit in de fysieke leefomgeving, zoals het maken van een aanbouw aan uw huis.