We gebruiken Cookies om de website te verbeteren!

Meer weten?

Home

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Met deze wet kunnen we de fysieke leefomgeving ontwikkelen en beschermen. Denk bijvoorbeeld aan de lucht, bodem, water en ook de natuur. Er komt bovendien meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we samen aan onze leefomgeving kunnen werken. Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet. 

Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving vastgesteld. Daarin staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Hoe Zuidplas er in de toekomst uit moet komen te zien. Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor Zuidplas en de dorpen? Wat moet absoluut een plek krijgen in de visie en waar moeten wij rekening mee houden?
 
Vorig jaar waren er verschillende activiteiten en zijn wij met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek gegaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging vanaf 4 maart tot 15 april 2021.

De stukken voor de ontwerp omgevingsvisie liggen ter inzage op het gemeentehuis van Zuidplas (Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel) van donderdag 4 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021. U kunt de stukken ook bekijken via 'Omgevingsvisie Zuidplas'.

11 maart digitale bijeenkomst ontwerp omgevingsvisie

Op donderdagavond 11 maart 2021 presenteerde gemeente Zuidplas de ontwerp omgevingsvisie tijdens een openbare digitale bijeenkomst. De bijeenkomst was vanwege de coronamaatregelen in de vorm van een digitale bijeenkomst; een interactieve live-uitzending via internet. U kunt de avond via YouTube.com terugkijken. U kunt de presentatie 'Omgevingvisie Zuidplas presentatie - 11 maart 2021' hier bekijken of downloaden.

Tijdens de bijeenkomst was er de mogelijkheid via de chat vragen stellen en een aantal vragen werden al tijdens de uitzending besproken. Bekijk de vragen en antwoorden in het document 'Reactie op vragen online bijeenkomst - ontwerp Omgevingsvisie Zuidplas'.


Samen maken wij Zuidplas! 

Online toer door Zuidplas

Hoe kunnen we in de toekomst fijn blijven wonen, werken en recreëren in Zuidplas? Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor Zuidplas en de dorpen? Wij waren van plan om op 4 april en 18 april 2020 een toer door Zuidplas te maken, maar in verband met de maatregelen rondom het coronavirus kon deze fysieke toer door Zuidplas helaas niet doorgaan.
 
Daarom hebben wij vorig jaar een online toer door Zuidplas gemaakt. Wij zijn met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Moordrecht, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen in gesprek gegaan over de kansen, ideeën en ontwikkelingen die men ziet voor Zuidplas en de dorpen. Wij hebben opgehaald wat de kwaliteiten zijn van de dorpen en wat kenmerkend is. Ook hebben wij besproken wat absoluut een plek moet krijgen in de visie en waar wij rekening mee moeten houden.
 
Daarnaast kon er een uitgebreide online vragenlijst ingevuld worden en is er een ansichtkaart meegestuurd met de huis-aan-huis krant Hart van Holland met drie belangrijke vragen. Kinderen tot en met 12 jaar konden meedoen met een tekenwedstrijd. In het najaar zijn wij in gesprek gegaan met de jongerenraad. Indien inwoners niet in de gelegenheid waren online mee te denken, dan kon men persoonlijk contact opnemen. Kortom, alle inwoners konden meedenken over de toekomst van Zuidplas.

De tweede helft van vorig jaar is gebruikt om alle verkregen informatie te verwerken en de ontwerp omgevingsvisie op te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging vanaf 4 maart tot 15 april 2021. De huidige ontwerp omgevingsvisie is de uitkomst van dit interactief participatietraject, met daarnaast als basis het bestaand beleid van de gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en het Rijk. In de weken na de vaststelling van de visie door de gemeenteraad, maakt burgemeester Han Weber samen met de kinderburgemeester de winnaar van de tekenwedstrijd bekend.

De stukken voor de ontwerp omgevingsvisie lagen ter inzage op het gemeentehuis van Zuidplas (Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel) van donderdag 4 maart 2021 tot 15 april 2021. U kunt de stukken bekijken via 'Omgevingsvisie Zuidplas'.

Bekijk de activiteiten voor meer informatie over alle activiteiten rondom de omgevingsvisie. 

Activiteiten

Fietst u graag over de Ringdijk? Wandelt u weleens door de polder? Of woont of werkt u in Moordrecht, Moerkapelle, Zevenhuizen of Nieuwerkerk aan den IJssel? Gemeente Zuidplas wil samen met u een nóg mooiere plek maken waar u ook in de toekomst fijn kunt wonen, werken en recreëren. De omgevingsvisie gaat over de toekomst van uw leefomgeving!

 

Deel je informatie

twitter facebook instagram LinkedIn Youtube 

Disclaimer

We doen er alles aan deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er naar uw idee informatie? Laat het ons dan weten via  omgevingswet@zuidplas.nl Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site daarmee te verbeteren.