Home

Omgevingswet


1 januari 2022 is de nieuwe datum dat de Omgevingswet naar verwachting landelijk wordt ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke locatie mogelijk is. Met deze wet kunnen we de fysieke leefomgeving ontwikkelen en beschermen. Denk bijvoorbeeld aan de lucht, bodem, water en ook de natuur. Er komt bovendien meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, zodat we samen aan onze leefomgeving kunnen werken. Klik hier voor meer informatie over de Omgevingswet. 

,


Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de omgevingsvisieIn de omgevingsvisie worden lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving vastgesteld. Daarin staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Hoe Zuidplas er in de toekomst uit moet komen te zien. Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor Zuidplas en de dorpen? Wat moet absoluut een plek krijgen in de visie en waar moeten wij rekening mee houden?

In juni waren er verschillende activiteiten en zijn wij met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek gegaan. In het najaar gaan wij het gesprek nog aan met de jongeren.  

Samen maken wij Zuidplas! 

,

Online toer door Zuidplas

Hoe kunnen we in de toekomst fijn blijven wonen, werken en recreëren in Zuidplas? Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor Zuidplas en de dorpen? Wij waren van plan om op 4 april en 18 april 2020 een toer door Zuidplas te maken, maar in verband met de maatregelen rondom het coronavirus kon deze fysieke toer door Zuidplas helaas niet doorgaan.

Daarom hebben wij medio juni een online toer door Zuidplas gemaakt. Wij zijn met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Moordrecht, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen in gesprek gegaan over de kansen, ideeën en ontwikkelingen die men ziet voor Zuidplas en de dorpen. Wij hebben opgehaald wat de kwaliteiten zijn van de dorpen en wat kenmerkend is. Ook hebben wij besproken wat absoluut een plek moet krijgen in de visie en waar wij rekening mee moeten houden.

Daarnaast kon er een uitgebreide online vragenlijst ingevuld worden en is er een ansichtkaart meegestuurd met de huis-aan-huis krant Hart van Holland met drie belangrijke vragen. Kinderen tot en met 12 jaar konden meedoen met een tekenwedstrijd. In het najaar gaan wij nog in gesprek met de jongeren. Indien inwoners niet in de gelegenheid waren online mee te denken, dan kon men persoonlijk contact opnemen. Kortom, alle inwoners konden meedenken over de toekomst van Zuidplas.

Klik op activiteiten voor meer informatie over alle activiteiten rondom de omgevingsvisie. 

Activiteiten

Wat wordt er met de inbreng gedaan?

Zuidplas werkt in 2020 en begin 2021 aan de omgevingsvisie. In de zomermaanden verwerken we alle opgehaalde opbrengsten en resultaten. Na de zomer koppelen we terug wat we hebben opgehaald. We zijn benieuwd welke kenmerken en kwaliteiten u ziet voor Zuidplas en welke ideeën u heeft voor de toekomst van de gemeente en de vier dorpen. In de tussentijd houden we u op deze website op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet in Zuidplas.

Fietst u graag over de Ringdijk? Wandelt u weleens door de polder? Of woont of werkt u in Moordrecht, Moerkapelle, Zevenhuizen of Nieuwerkerk aan den IJssel? Gemeente Zuidplas wil samen met u een nóg mooiere plek maken waar u ook in de toekomst fijn kunt wonen, werken en recreëren. Het gaat over de toekomst van uw leefomgeving! 

Heeft u ideeën voor uw dorp of voor de gemeente? Dan horen we graag van u! Vul dan de online enquete. Klik hier voor meer informatie.